Eureka Technology Park
Klaster SynergIT

Eureka Technology Park to także partner strategiczny Klastra Informatycznego SynergIT. Serdecznie zapraszamy na stronę internetową www.klaster.siecinnowacji.org