Eureka Technology Park
1.5.WRPO - MISJA GOSPODARCZA do Brazylii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

                       

PRIORYTET I    „KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW”

DZIAŁANIE 1.5. „PROMOCJA REGIONALNEJ GOSPODARKI”

PROJEKT KLUCZOWY  „KOMPLEKSOWA PROMOCJA REGIONALNEJ GOSPODARKI I INWESTYCJI W WIELKOPOLSCE”

Misja Gospodarcza do Brazylii

organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w dniach 28 sierpnia – 6 września 2010r.

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego      -    6 456,01 zł

Beneficjent – Eureka Technology Park Sp. z o.o.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI