Eureka Technology Park
1.4. WRPO - ETP - DĄBROWA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

PRIORYTET I    „KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW”

DZIAŁANIE 1.4. „WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIĄZANYCH Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI”

SCHEMAT I  „KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW”

TYTUŁ PROEJKTU „Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa’’

 

Całkowita wartość inwestycji                       24 636 681,35 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                11 242 043,37 zł

Beneficjent – Eureka Technology Park Sp. z o.o.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI