Eureka Technology Park
1.3.RPO WŚ- ETP - Pyrzowice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

PRIORYTET I    „ BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ „

DZIAŁANIE 1.3. „TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI”

 TYTUŁ PROJEKTU „Budowa parku naukowo-technologicznego w Pyrzowicach’’

Całkowita wartość inwestycji                                      49 052 400,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                               23 749 518,50 zł

Beneficjent – Eureka Technology Park Sp. z o. o.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI