Eureka Technology Park
6.5.2.POIG - MISJA GOSPODARCZA. do Tajwanu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

                        

PRIORYTET VI    „POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM”

DZIAŁANIE 6.5. „PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI”

 PODDZIAŁANIE 6.5.2  „WSPARCIE UDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCÓW W PROGRAMACH PROMOCJI ”

TYTUŁ PROJEKTU

„ MISJA GOSPODARCZA NA TAJWAN FIRMY EUREKA TECHNOLOGY PARK SP. ZO.O.”

Całkowita wartość inwestycji                                       15 128,47 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                                 10 588,41 zł

Beneficjent – Eureka Technology Park Sp. z o.o.