Eureka Technology Park
3.1 POIG - AKCELERATOR INNOWACJI EUREKA TECHNOLOGY PARK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

                        

PRIORYTET III    „KAPITAŁ DLA INNOWACJI”

DZIAŁANIE 3.1 „INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ”

 

TYTUŁ PROJEKTU

„ AKCELERATOR INNOWACJI EUREKA TECHNOLOGY PARK”

Całkowita wartość inwestycji                                       10 067 620,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                                 7 649 150,00 zł

Beneficjent – Eureka Technology Park Sp. z o.o.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________