Eureka Technology Park
Wsparcie interesariuszy

Efektywne wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz procesów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wymaga profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego. Działalność ETP wspierana jest przez ośrodki naukowe i samorządy, m.in.:

 • Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Wyższą Szkołę Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Instytut Inżynierii Materiałowej w Szczecinie
 • Urząd Gminy Dopiewo

Działalność Klastra Informatycznego SynergIT wspierają:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
 • Urząd Gminy Dopiewo