Eureka Technology Park
Ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż mebli i urządzeń gastronomicznych

 

Eureka Technology Park Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę i montaż mebli i urządzeń gastronomicznych w budynku parku naukowo-technologicznego Konstantynowie Łódzkim, w ramach projektu „Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim’’.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Odpowiedź na zapytania z dnia 29.07.2015

Sprostowanie Ogłoszenia o udzielenie zamówienia

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

 

 

 

Projekt pod tytułem „Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim’’, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Działanie III.4 : Rozwój otoczenia biznesu