Eureka Technology Park
Certyfikat ISO

Firma Eureka Technology Park Sp. z o. o. otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 przyznany przez światowej klasy jednostkę - Bureau Vertias Certification.

Certyfikat potwierdza spełnienie przez ETP wymagań dla Systemu Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia usług doradztwa gospodarczego oraz działalności instytucji otoczenia biznesu obejmującej organizację Centrum Transferu Technologii, inkubację innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wsparcie działalności klastrów.