Eureka Technology Park
Wizyta studyjna w Horsens w Danii

Daniel Ciachowski - Business Development Manager

Gdzie: Horsens - Dania
Temat: Współpraca pomiędzy biznesem a szkolnictwem średnim i wyższym
Agenda: Spotkania z decydentami i przedstawicielami biznesu, urzędnikami oraz naukowcami, wizyty w parku biznesowym oraz na universytecie.
Rezultaty: Nawiązane kontakty z parkiem biznesowym z Horsens (Dania), inkubatorem z Oxford, SweetFE (przedsiębiorstwo collegu w Oxfordzie) oraz Confederation of Finnish Industries EK.

Planowane działania: Wspólny projekt z inkubatorem z Oxford (horyzont 2012-2013). Projekty szkoleniowe z firmą Phorma Mentis z Włoch (horyzont 2012). Wizyta i wspólne projekty z Confederation of Finnish Industries EK (horyzont 2012).

Filmowa relacja z wizyty