Eureka Technology Park
Pierwszy sieciowy park naukowo technologiczny w Polsce?

Pierwszy sieciowy park naukowo technologiczny w Polsce?

Z dumą informujemy, że model działania Eureka Technology Park zyskał aprobatę w kolejnym województwie - projekt pt. „Budowa parku naukowo technologicznego w Konstantynowie Łódzkim” otrzymał dofinansowanie w wysokości 21,4 mln zł w ramach Działania 3.4 RPO WŁ.

Link do łódzkiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/konkursy/dzialanieiii4/nabor-310/903-lista-projektow-zakwalifikowanych-do-dofinansowania-w-wyniku-rozpatrzenia-protestu.html