Eureka Technology Park
Nasz przedstawiciel z wizytą studyjną w Langreo [Hiszpania]

W dniach 05 – 09 marca br. Kamil Górecki – Dyrektor Departamentu Projektów Szkoleniowych ETP – wziął udział w wizycie studyjnej, zorganizowanej przez Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalon) – hiszpańskiej instytucji otoczenia biznesu i wsparcia przedsiębiorczości.

Spotkanie to  dotyczyło „Kompleksowego podejścia regionalnego do nauczania przedsiębiorczości w Asturii” i pozwoliło naszemu przedstawicielowi  na zapoznanie się z modelem wspierania rozwoju przedsiębiorczości, stosowanym w Asturii przez Valnalon już od niemal 25 lat, a także na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk z pozostałymi uczestnikami wizyty w zakresie wspierania przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne. W wizycie wzięło udział 14 uczestników (edukatorzy, praktycy biznesu, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych) z różnych krajów Unii Europejskiej. W ramach wizyty zorganizowane zostały seminaria, spotkania z przedsiębiorcami, spotkania z przedstawicielami regionalnych władz oraz szkół różnych szczebli.  Było to istotne wydarzenie o czym świadczą publikacje w  mediach (m.in. http://www.lne.es/cuencas/2012/03/08/valnalon-onu-emprendedores/1210753.html)

 

 

 

Kamil Górecki o wizycie:

„Jestem przekonany, że mój udział w wizycie studyjnej zaowocuje nie tylko wykorzystaniem zdobytej wiedzy i dobrych praktyk przez ETP, ale także udziałem grupy Eureka w interesujących projektach międzynarodowych wspólnie z partnerami poznanymi w trakcie wizyty. Uważam, że udział w programie wizyt studyjnych to bardzo cenne doświadczenie zarówno dla rozwoju indywidualnych umiejętności, jak i dla rozwoju organizacji zajmującej się rozwojem przedsiębiorczości”

W najbliższym czasie w programie wizyt studyjnych weźmie udział czterech kolejnych przedstawicieli grupy Eureka.

Wizyta studyjna była dofinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi Wydawca zaś Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tej informacji w jakikolwiek sposób.