Eureka Technology Park
Automatyzacja procesów biznesowych w wyniku wdrożenia kompleksowego systemu B2B

 

 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

„Automatyzacja procesów biznesowych w wyniku wdrożenia

kompleksowego systemu B2B”

 

Nazwa Beneficjenta:                         Eureka Technology Park Sp. z o.o.

Wartość projektu:                            300 300,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:                   176 930,00 PLN

Okres realizacji:                              01.06.2013 – 31.05.2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Celem projektu jest zapewnienie wspólnej stabilnej platformy informatycznej B2B dla spółki Eureka Technology Park Sp. z o.o. oraz współpracujących z nią partnerów w zakresie usprawnienia przepływu dokumentów, automatyzacji wymiany danych, sprzedaży usług w postaci zintegrowanej obsługi klientów, usprawnienia komunikacji pomiędzy partnerami. Wdrożony w ramach projektu system informatyczny będzie integrował systemy poszczególnych partnerów biznesowych i wspierał główne procesy biznesowe realizowane z nimi oraz zagwarantuje automatyczną wymianę danych między firmami.