Eureka Technology Park
2011

W dniu 6 lipca 2011 r. w Eureka Hub w City Parku odbyło się spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych PLASTOPOLIS. Głównymi tematami spotkania były:

1. Udział w konferencji w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa”, która organizowana będzie we wrześniu b.r. w Poznaniu i pozwoli na prezentację oraz promocję Klastra oraz firm do niego należących.

Będzie to też okazja, by przedstawić Klaster jako porządny podmiot, który ma prawdziwy sens biznesowy i pomaga nie tylko pozyskać nowe kontakty, ale też rozszerzyć rynek i zdobyć dodatkowe źródła finansowania na projekty klastrowe.

2. Dalsze prace nad potencjalnym produktem Klastra i wspólnym rozwojem.

3. Udziału w przyszłorocznych Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL.