Eureka Technology Park
Wizyta studyjna w Gliwicach

W dniach 6-7 września reprezentant parku Eureka Technology Park wziął udział w wizycie studyjnej: Śląskie podejście do wspierania Innowacyjności organizowanej w Gliwicach.

Było to kolejne wydarzenie realizowane w ramach działania „Wzmocnienie kadr instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu”, elementu inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”.

Podczas wizyty uczestnicy dowiedzą się, jak działają instytucje takie jak: Park Naukowo – Technologiczny „Technopark” Gliwice, Inkubator przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Lokalnego, CITT Politechniki Śląskiej, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.