Eureka Technology Park
Światowe Dni Innowacji

W dniach 23-28 maja 2011 r. trwają w Poznaniu Światowe Dni Innowacji, wydarzenie promuje ideę innowacji oraz budowę kreatywnego i otwartego społeczeństwa. Nie mogło tam także zabraknąć przedstawicieli Eureka Technology Park, którzy uczestniczą w licznych konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Podczas Światowych Dni Innowacji ma miejsce również arena DESIGN, dedykowana tematyce współczesnego wzornictwa, projektowania przemysłowego i architektury. Jest to szansa na spotkanie świata designu i biznesu poprzez inspirujące wystawy, wykłady znamienitych gości, prezentacje oraz dyskusje.