Eureka Technology Park
Seminarium pt.: „Parki technologiczne w Polsce i Rosji - wymiana doświadczeń i możliwości współpracy”

16 czerwca 2011 roku przedstawiciele Eureka Technology Park wzięli udział w seminarium pt.: „Parki technologiczne w Polsce i Rosji - wymiana doświadczeń i możliwości współpracy” zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie miało miejsce przy okazji Targów nowoczesnych technologii dla przemysłu „Innowacje - Technologie - Maszyny" w Poznaniu.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia takie jak: parki technologiczne w Polsce – polskie doświadczenia i możliwości wsparcia, parki technologiczne w Rosji – stan rozwoju i możliwości korzystania z infrastruktury, Skołkowo – rosyjska Dolina Krzemowa, możliwości współpracy pomiędzy polskimi i rosyjskimi parkami technologicznymi oraz ich lokatorami.

Podczas seminarium rosyjscy eksperci zaprezentowali ośrodek innowacyjnych technologii „Skołkowo" - rosyjską Dolinę Krzemową, której działalność skupia się na pięciu priorytetowych kierunkach modernizacji: energetyka, IT, telekomunikacja, technologie biomedyczne i technologie jądrowe.