Eureka Technology Park
Plastopolis na spotkaniu założycielskim Klubu Technologa PTC

24 marca 2011 roku Przedstawiciele Plastopolis uczestniczyli w spotkaniu założycielskim Klubu Technologa  (PTC – Plastics Technology Club). Inicjatywa zrzeszająca technologów różnych branż w Polsce jest posunięciem wymagającym sporo pracy w wielu płaszczyznach. Klaster Plastopolis, zrzeszający firmy z branży tworzyw sztucznych (nie pojedyncze osoby), ma zamiar dalej przyglądać się dalszemu rozwojowi PTC.