Eureka Technology Park
Konferencja „Inwestycyjna Siła Rozkwitu Gminy Dopiewo”

Dnia 21 marca 2011r. odbyła się całodniowa konferencja „Inwestycyjna Siła Rozkwitu Gminy Dopiewo” zorganizowana przez Urząd Gminy Dopiewo, na którą zostali zaproszeni reprezentanci Eureka Technology Park Sp. z o.o. : Paweł Potoczek - Dyrektor Zarządzający, dr Monika Matusiak oraz dr Piotr Ratajczyk. W ramach wspierania rozwoju gminy poprzez współpracę między przedsiębiorcami a samorządem, przedstawiciel ETP dr Piotr Ratajczyk wygłosił prelekcję na temat : „Partner samorządu lokalnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy”.  Omówiono znaczenie innowacyjności dla rozwoju gospodarczego oraz specyficzne potrzeby przedsiębiorstw innowacyjnych. Wspólnie uzgodniono, że priorytetem gospodarczym określonym w Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo jest stwarzanie warunków do rozwoju działalności gospodarczej i wykorzystanie kapitału zewnętrznego. W myśl realizacji tych postanowień, ETP zadeklarował  gotowość współpracy w kreowaniu środowiska innowacyjnego w gminie Dopiewo poprzez partnerstwo, zaufanie, współpracę biznesową, indywidualne podejście i profesjonalne doradztwo, a przede wszystkim przez tworzenie wysokiej wartości dodanej dla poszczególnych przedsiębiorstw.           

Eureka Technology Park oferuje firmom nie tylko lokale biurowe, pracownię projektową czy usługi IT , ale także infrastrukturę badawczo-rozwojową, opierającą się na transferze wiedzy ze świata nauki do sfery biznesowej. Do bogatego zakresu specjalizacji Parku Technologicznego „Eureka” zalicza się również szeroko pojęte doradztwo biznesowe obejmujące technologię, finanse i marketing. Wszystkie te działania mają sprzyjać tworzeniu środowiska stymulującego wymianę myśli i idei, pozwalającego na generowanie innowacyjnych pomysłów oraz  ich komercjalizację, co przełoży się na osiągnięcie wysokiej pozycji rynkowej przedsiębiorstw działających w ramach Parku, a tym samym uatrakcyjni Gminę Dopiewo i przyciągnie nowych inwestorów.