Eureka Technology Park
Konferencja Internacjonalizacja oparta na wiedzy. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

W dniach 19-21 maja 2011 roku odbyła się XXII konferencja SOOIPP „Internacjonalizacja oparta na wiedzy. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości”, organizowana wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gliwicach. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Eureka Technology Park.  Naszą uwagę skupiły zagadnienia współpracy międzynarodowej, promocji firm oraz  innowacyjnych pomysłów biznesowych.