Eureka Technology Park
Klaster Plastopolis na nadchądzących wydarzeniach

W dniu 12 września 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych PLASTOPOLIS.  Do głównych tematów spotkania należały: prezentacja wyników badania ankietowego dotyczącego potencjalnego produktu klastra, udziału klastra w konferencji klastrowej organizowanej przez PARP oraz w towarzyszącej jej wystawie.

Klaster otrzymał zaproszenie na konferencję, organizowaną przez kilka poznańskich uczelni w dniach 28-29.11.2011 r. w Poznaniu. Konferencja dotyczyć będzie biomateriałów.

PLASTOPOLIS będzie również brać udział w Targach EPLA – 13-15.03.2012 r.