Eureka Technology Park
Indywidualne spotkania klastra w miesiącu marcu

W miesiącu marcu odbywają się spotkania indywidualne firm z klastra ITeligence z panią dr Moniką Matusiak: koordynatorem działań klastra.  Głównym celem spotkań jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z reprezentantami klastra na temat oczekiwań co do dalszej współpracy. Z każdym z członków omawiana jest gotowość do pogłębienia współpracy przy obecnej formie prawnej oraz do partycypacji w działaniach animacyjnych i finansowaniu. Zaproponowano  także stworzenie internetowej platformy typu market place.  Ważnym celem spotkań jest ustalenie terminu regularnych spotkań członków klastra. Już niedługo zostanie zamieszczona data najbliższego spotkania.