Eureka Technology Park
ETP bierze udział w wizycie studyjnej "Parki Technologiczne Poznania".

Już w najbliższych dnia Eureka Technology Park weźmie udział w spotkaniu informacyjnym „Ewolucja modeli funkcjonowania parków technologicznych oraz narzędzia kreowania przez nie środowiska innowacyjnego”, organizowanym 20 września 2011 roku w Poznaniu. Natomiast w dwóch kolejnych dniach będziemy uczestniczyć w wizycie studyjnej: „Parki Technologiczne Poznania”, organizowanej 21 – 22 września 2011 w Poznaniu, podczas której  wystąpi, m.in. Dyrektor Zarządzający Eureka Technology Park. Podejmie on temat Inicjatyw Klastrowych.

Są to kolejne wydarzeniach realizowane w ramach działania „Wzmocnienie kadr instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu”, elementu inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”.