Eureka Technology Park
Złożenie projektu pt.:” Budowa Parku Naukowo - Technologicznego w miejscowości Dąbrowa ”

29 stycznia 2010 roku został złożony projekt pt.: ” Budowa Parku Naukowo - Technologicznego w miejscowości Dąbrowa ” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2007-2013
Priorytet :  I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie : 1.4. Wsparcie Przedsięwzięć Powiązanych Z Regionalną  Strategią Innowacyjności
Schemat  I : Kompleksowe  Wsparcie Świadczenia Usług Dla Przedsiębiorstw