Eureka Technology Park
WYBÓR WYKONAWCY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT.:

Na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz budowie budynku  parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa w gminie Dopiewo, przy ulicy Piaskowej w ramach projektu „Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa” została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane NICKEL.