Eureka Technology Park
W siedzibie ETP ruszył projekt stażowo-szkoleniowy „Staż sukcesem naukowca” w ramach EFS

1 listopada 2010r. w siedzibie Eureka Technology Park ruszył projekt stażowo – szkoleniowy „Staż sukcesem naukowca” (SSN) Projekt ten realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Jego efektem będzie obopólny transfer wiedzy: z nauki do biznesu i odwrotnie.