Eureka Technology Park
Umowa o dofinansowanie Projektu pt.: „Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa”

1 lipca 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”

Działania 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”

Schemat I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013