Eureka Technology Park
Targi K-2010 - Międzynarodowe Targi Kauczuku i Tworzyw Sztucznych w Düsseldorfie

27 października 2010 roku Przedstawiciele Plastopolis wzięli udział w targach K-2010 - Międzynarodowe Targi Kauczuku i Tworzyw Sztucznych w Düsseldorfie . Do 03 listopada przedstawiono najnowsze technologie, techniki produkcji, metody konstrukcyjne. Główne grupy tematyczne targów K 2010 obejmowały m.in.: maszyny i wyposażenie dla przemysłu, surowce, materiały i substancje tworzyw sztucznych i kauczuku, elementy techniczne i zbrojone. Warto nadmienić, że K to największa impreza targowa tej branży na świecie, ale również punkt spotkań fachowców ze wszystkich zakątków ziemi, doskonale oddający trendy globalizacji. Targi K są też najważniejszą na świecie giełdą kontaktów nie tylko dla całego przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku, ale także dla zainteresowanych użytkowników z innych branż. Targi K stanowią jedyną i niepowtarzalną okazję do zapoznania się z pełną ofertą i aktualnymi możliwościami zastosowań kauczuku i tworzyw sztucznych oraz trendami na przyszłość.