Eureka Technology Park
Spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis

 

7 października 2010 roku w Sali Seminaryjnej przy ul. Janickiego 20b w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis.
Głównym punktem spotkania była przeprowadzona przez Ecoplastic Technologies prezentacja  na temat dodatków oksy-biodegradowalnych.  Na zakończenie spotkania Członkowie Klastra wysłuchali wykładu dotyczący innowacji produktowych przez p. dr Piotra Ratajczyka z Wydziału Towaroznawstwa Katedry Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.