Eureka Technology Park
Rozpoczęcie cyklu spotkań warsztatowych członków klastra Plastopolis

18 listopada 2010 roku rozpoczyna się cykl spotkań warsztatowych mających na celu lepsze poznanie członków Plastopolis i wzmocnienie powiązań wewnątrzklastrowych. Spotkania będę też okazją na uzyskanie porady od ludzi nauki (będących jednocześnie znanymi praktykami biznesu)  w zakresie strategii rozwoju, funduszy unijnych i oczywiście technologii. W cyklicznych warsztatach będziemy wychodzić naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu naszych członków. W listopadzie spotkaliśmy się z firmą Inturi Sp. z o.o. odpowiadając na liczne pytania dotyczące głównie tzw. start-up’ów.