Eureka Technology Park
PRZYZNANO DLA EUREKA TECHNOLOGY PARK CERTYFIKAT ISO 9001:2008

23 września 2010 roku został przyznany Certyfikat ISO 9001 : 2008 dla Eureka Technology Park Sp. z o.o. dotyczący Systemu Zarządzania.

 Zakres certyfikacji  to :

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA GOSPODARCZEGO

DZIAŁALNOŚĆ OTOCZENIA BIZNESU:

1.ORGANIZACJA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

2. INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTW

3. DZIAŁALNOŚĆ KLASTRÓW