Eureka Technology Park
Projekt pt.: „ Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa ” otrzymał dofinansowanie w ramach WRPO

6 maja 2010 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt pt.: „ Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa ” otrzymał dofinansowanie w ramach. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2007-2013
Priorytet :  I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie : 1.4. Wsparcie Przedsięwzięć Powiązanych Z Regionalną  Strategią Innowacyjności
Schemat  I : Kompleksowe  Wsparcie Świadczenia Usług Dla Przedsiębiorstw