Eureka Technology Park
Misja Gospodarcza do Brazylii

26 sierpnia – 6 września nasi przedstawiciele brali udział w Misji Gospodarczej do Brazylii organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z partnerami brazylijskimi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „ Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Celem Misji było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy polskimi i brazylijskimi przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu oraz nauki w brazylijskich stanach San Paulo, Parana i Goias.