Eureka Technology Park
Klaster Plastopolis bierze udział w badaniu pn. „FORESIGHT Sieci Gospodarcze Wielkopolski "

09 październik 2010 Klaster Plastopolis wziął udział w badaniu pn. „FORESIGHT Sieci Gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę”, którego celem głównym była ocena poziomu integracji wybranych sieci gospodarczych zlokalizowanych w województwie Wielkopolskim. Przy czym integracja ta jest rozumiana, jako zdolność  do zmniejszania granic międzyorganizacyjnych i kształtowania struktury sieci, jako całości. Badanie zostało przeprowadzone dnia 08.10.2010 przez pracowników Politechniki Poznańskiej, którzy występowali w charakterze koordynatora badania.