Eureka Technology Park
Zebranie Rady Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis

7 stycznia 2010 roku na zebraniu Rady Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis został wybrany Przewodniczący Rady, którym został Pan Leszek Śniatała. Kadencja Przewodniczącego trwa 2 lata.
Na zebraniu 7 stycznia br. powołano również Członków Komitetu Sterującego oraz zatwierdzono Regulamin Klastra. Regulamin Klastra Plastopolis określa sposób finansowania obsługi administracyjnej i organizacyjnej działalności Klastra.